Shamba update

  In december vorig jaar hebben we jullie verteld over de geplande tomatenteelt. Tomaten zijn lastig te telen op een locatie als Blessed Camp maar de opbrengstmogelijkheden waren veelbelovend. Het was een ultieme poging om de wens van financiële onafhankelijkheid…