Collecte voor Tendo in Ontmoetingskerk Dennenoord.

Op zondag 12 augustus wordt er in de morgendienst gecollecteerd voor het werk van Tendo. De opbrengsten van deze collectes zijn een welkome financiële bijdrage aan de projecten van Tendo. Met dank aan de afdeling Geestelijke Verzorging van Dennenoord (Lentis) en aan de bezoekers van de Ontmoetingskerk voor hun giften.