Collecte voor Tendo in Ontmoetingskerk

Zondag 14 juli is er tijdens de morgendienst in de Ontmoetingskerk van Lentis Zuidlaren (voorheen “Dennenoord”) weer gecollecteerd voor de projecten van Tendo. Dit is al vaker gebeurd en dit gebaar van de GV (Geestelijke Verzorging) van Lentis wordt erg gewaardeerd en is steeds weer een goede bijdrage én stimulans voor de projecten van Tendo. Verderop in het seizoen zullen we de opbrengst bekend maken. Met dank aan alle betrokkenen.