Word donateur

U kunt nu ook donateur worden van stichting Tendo. Op deze manier doet u een structurele bijdrage aan de projecten. Danzij vaste inkomsten kan stichting Tendo continuïteit van de projecten waarborgen. Donateurs zijn dus onmisbaar voor onze stichting. Omdat we u willen laten zien hoe uw geld besteed wordt ontvangt u als donateur minimaal twee maal per jaar een nieuwsbrief met hierin de laatste ontwikkelingen van de projecten. Donateur worden kan al vanaf €5,00 per maand. Als u hieronder het donateursformulier invult wordt het genoemde bedrag automatisch in het aangegeven termijn afgeschreven van uw rekening. Alle afschrijvingen vinden plaats rond de eerste dag van de maand.

Een eenmalige gift is natuurlijk ook welkom. Deze kunt u overmaken naar Rabobank rekening 15.29.99.086, t.n.v. Stichting Tendo, te Zuidlaren. Indien u specifieke wensen heeft voor uw eenmalige donatie dan kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer u uw donatie wilt stopzetten kunt u een email sturen naarpenningmeester@stichtingtendo.nl, binnen 30 dagen wordt dan uw donatie stopgezet. Ook voor overige vragen omtrent donateurschap en giften kunt u zich richten tot onze penningmeester Janny de Groot, via bovenstaand emailadres.

Stichting Tendo is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat bepaalde giften die aan de stichting worden gedaan (deels) aftrekbaar zijn. Bekijk of uw gift hiervoor in aanmerking komt.

Ja, ik word ook donateur van Stichting Tendo

 

Verification