“Indringers” boekenvoorraad Tendo

Bij het transporteren van de rolcontainers met 2e hands boeken voor de boekenmarkt van 16 juni jl. troffen de vrijwilligers bij het inladen “indringers” tussen de boeken (zie foto).
Ja, en wat doe je dan op zo’n moment?
Er werd, onder luid kwetterend protest van de Mezen-ouders, een reddingsactie op touw gezet.
Heel voorzichtig werd ’t jonge grut met nest en al verplaatst uit de krat naar een ander veilig onderkomen, op dezelfde plek als waar de rolcontainer, hun 1e onderkomen, stond, zodat pa en moe Mees ’t nest direct weer kon vinden.
Als ze ’t nu maar redden . . . . maar aan de boekenvervoerders kan dat in elk geval niet liggen.