Nieuws Shamba & verloting

Beste mensen,

In de bijlage het laatste nieuws met betrekking tot de activiteiten rondom de Shamba.
Ook willen we graag uw aandacht vragen voor onze jaarlijkse verloting. We hebben weer leuke prijzen te vergeven die allemaal zijn gedoneerd door Zuidlaarder ondernemers.
De verkoop is op vrijdagavond en zaterdag 16 en 17 december bij AH en Coop de Klencke in Zuidlaren, maar ook kunt u geld storten op ons banknummer en u doet dan automatisch mee. Zie het artikel in de Nieuwsbrief.
HET GAAT HEEL GOED MET DE SHAMBA MAAR WE HEBBEN NOG STEEDS UW HULP NODIG!
Heeft u een Facebook account? Like onze pagina…… https://www.facebook.com/StichtingTendo
Een hartelijke groet,
Janny de Groot