Ontmoetingskerk Dennenoord collecteert voor Tendo,

zondag 20 november wordt er gecollecteerd voor Tendo tijdens de morgendienst. Deze dienst staat in het teken van “Zondagmorgen Anders”.

Een maandelijkse terugkerende dienst waarin het accent ligt op religieuze  kunst: schilderijen, muziek, poëzie enz.

De kerkgangers mogen hierbij de te zingen liederen uitkiezen.

Zoals gezegd wordt er gecollecteerd voor Tendo en één van de bestuursleden zal de collecte verzorgen en wellicht vind nog één of andere Tendo-presentatie plaats, maar dat is op dit moment nog niet zeker.

Dank aan de Geestelijke Verzorging van de Ontmoetingskerk en de goede gevers.Collecte