Over Kenia

Hieronder kunt u zeer beknopte informatie vinden over Kenia en Mombasa. Het doel is hier niet om volledig of uiterst correct te zijn, alleen maar om een beeld te schetsen van de situatie waarin het werk van Action Ministry plaats vindt, ondersteunt door Tendo.

Kenia

Kenia is een land in Oost-Afrika, met als hoofdstad Nairobi. Het land grenst aan Ethiopië, Somalië, Tanzania, Uganda, Sudan de Indische Oceaan. Kenia is lange tijd een kolonie van Engeland geweest, maar is sinds 1963 onafhankelijk.

De inwoners

De vermeldingen over het aantal inwoners verschillen per bron, maar aangenomen kan worden dat dit er ongeveer 35 miljoen zijn. De bevolking is onderverdeeld in vele verschillende stammen, in totaal ongeveer 70. De grootste vertegenwoordigers zijn de Kikuyu, de Luyha en de Luo, erg bekend ook zijn de Masai. De levensverwachting van de inwoners ligt rond de 54 jaar. Zo’n 40% van de bevolking is jonger dan 15 (in Nederland 18%) en maar 4% is ouder dan 60 (in Nederland 20%)De belangrijkste etnische groepen zijn Afrikanen en Aziaten, de belangrijkste religies zijn het Christendom en de Islam.

Industrie

Veel mensen leven van de landbouw, koffie, thee, suiker, ananas en katoen zijn allemaal belangrijke exportproducten voor Kenia. Ook Nederland neemt veel van deze producten af van Kenia. Door de variëteit in landbouwproducten kan Kenia zichzelf bijna volledig voorzien van voedsel. Verder is het toerisme een belangrijke sector in de Keniaanse economie. Kenia staat namelijk bekend om zijn unieke natuurgebieden, zoals de Masai Mara, Amboseli, Tsavo en Mount Kenya. Hierdoor is Kenia een populair land onder toeristen. In de kustgebieden zijn dan ook vele luxe en voor de meeste Kenianen onbetaalbare hotels.

Onderwijs

In Kenia is het basisschoolonderwijs gratis. Hierdoor moet het voor ieder kind mogelijk zijn om naar school te gaan. In de praktijk is dit echter niet zo, velen hebben geen geld voor de uniforms en andere benodigdheden. Degenen die wel naar school gaan zitten vaak in overvolle klassen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs laag is. Er zijn in Kenia ook ‘private schools’, maar voor het merendeel van de bevolking is dit niet betaalbaar. Ook voor de middelbare school heeft de huidige regering dit systeem beloofd, waardoor de toegang makkelijk zal worden, maar de kwaliteit van het onderwijs zal waarschijnlijk niet verbeteren.

Leefomgeving

Meer dan 30% van de bevolking woont in de grote steden, waarvan veel in sloppenwijken. Iets meer dan 40% van de bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater. Een groot deel van de bevolking woont op het platteland waar belangrijke voorzieningen, zoals drinkwater en medische zorg minder makkelijk voorhanden zijn.

Politieke situatie

Sinds de onafhankelijkheid van Kenia in 1963 is het jarenlang geregeerd geweest door dezelfde partij. Pas sinds 1997 zijn er meerdere partijen betrokken bij de verkiezingen en sinds 2002 is de oppositiepartij aan de leiding. De verkiezingen in dit land zijn vaak gepaard gegaan met corruptie en fraude. Na de laatste verkiezingen in December 2007 brak overal in het land geweld uit, wegens onvrede onder de stemmers. Na een aantal maanden van onrust keerde de rust weer en is er gekozen voor een coalitieregering. Helaas zijn er wel zo’n 350.000 mensen hun huis kwijt geraakt en ongeveer 1500 doden gevallen voordat dit bereikt was.

Mombasa

Mombasa is de tweede stad van Kenia, dit is ook de stad waar Action Ministry werkzaam is. Mombasa is een belangrijke havenstad voor Oost-Afrika vanwege zijn ligging. Qua inwoner aantal is Mombasa ongeveer net zo groot als Amsterdam, namelijk zo’n 900.000 inwoners. In Mombasa is een belangrijke stad voor toeristen. De stad is namelijk gelegen aan de Indische Oceaan, wat garant staat voor een prachtige omgeving en mooie hotels. Helaas is er ook veel armoede in deze stad en zijn er grote sloppenwijken. Eén van deze sloppenwijken heet Bangladesh, waar het werk van Action Ministry plaatsvindt. In deze stad wonen veel kinderen op straat die overdag door de stad lopen op zoek naar eten en bedelen om geld. De meesten hiervan ‘woonden’ in Mamboxini, waar ze zich verzamelden en van dozen huizen hadden gemaakt. Helaas is dit het afgelopen jaar allemaal in brand opgegaan.