Over Stichting Tendo

In 2002 raakte Peter Ochiel, in Mombasa, Kenia, in gesprek met een op straat bedelende ex-lepra patiënt. Bedelend omdat hij door de gevolgen van deze ziekte niet meer zelfstandig kon zorgen voor zijn eigen levensonderhoud. Het was een hartverscheurend verhaal en Peter besloot om te gaan kijken in het lepradorp bij Msambweni [60 km zuidelijk van Mombasa] om met eigen ogen te zien hoe een groep ex-lepra patiënten daar moest overleven. Toen hij de schrijnende leefomstandigheden van deze mensen had gezien besloot hij dat hier iets moest veranderen. De Lepra was weliswaar niet meer besmettelijk maar alleen de fysieke gevolgen van deze ziekte zijn al enorm. Door het onbegrip van de bevolking om hen heen en het blijvende stigma van Lepra bleef dit dorp geïsoleerd en uiterst armoedig. Het dorp werd voor de komst van Peter Ochiel Tumbe genoemd [verstotene] Hij veranderde deze naam in Blessed Camp. De Stichting Action Ministry werd opgericht met als doel een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een menswaardiger bestaan voor de bewoners van Blessed Camp en de sloppenwijken van Mombasa. Sinds 2007 ondersteunen wij Action Ministry in hun strijd voor de bewoners van Blessed Camp.

Action Ministry

De organisatie Action Ministry is in 2002 opgericht door Peter Ochiel, in Mombasa, Kenia. Inmiddels bestaat Action Ministry uit ongeveer 35 leden, allemaal vrijwilligers en woonachtig in de buurt van Mombasa. Het is een samenwerkingsverband tussen leden van verschillende christelijke kerken in Mombasa. Deze mensen zijn allemaal zeer betrokken bij de minderbedeelden uit hun samenleving. Zij zetten zich enthousiast in om te helpen waar zij dat kunnen. De organisatie was aanvankelijk geheel afhankelijk van de financiële steun van haar eigen leden. Ieder lid draagt bij met wat hij of zij kan missen van zijn eigen, veelal karig, inkomen. Ook nu nog besteden ze veel van hun vrije tijd aan het werken voor de organisatie. Hun werk richt zich momenteel voornamelijk op 2 plekken; het lepradorp Blessed Camp, ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Mombasa en Bangladesh, de grootste sloppenwijk van Mombasa. Stichting Tendo is een kleine organisatie. Om effectief te blijven heeft Tendo de keuze gemaakt om alleen Blessed Camp en zijn inwoners te ondersteunen.

Albertjan

Het begon allemaal met een jonge man die graag iets van de wereld wilde zien na zijn studie en daarnaast ook “iets” goeds wilde doen. Zo kwam Albertjan Haan terecht in het Onesimus Boys Center te Mombasa. Daar ontmoette hij Peter Ochiel die hem meenam naar Blessed Camp  waar hij geïnspireerd werd door het werk van Peter en Action Ministry. Eenmaal terug in Nederland besloot hij samen met een aantal familieleden en vrienden StichtingTendo op te richten en Action Ministry waar mogelijk te steunen. Tendo betekent “actie” in het Swahili. Tendo is van mening dat het werk van Action Ministry erg belangrijk is en dat zij een zinvolle bijdrage leveren aan een eerlijker verdeling van zaken waar ieder mens recht op heeft. Wij zijn een kleinschalige vrijwilligers organisatie die rechtstreeks financiële steun biedt aan Action Ministry. Wij hanteren een anti-strijkstok methodiek. We storten niet alleen geld maar voor elk project verwachten we een degelijke aanvraag onderbouwd met getallen en cijfers en ook een financiële verantwoording tijdens en achteraf.

Het bestuur van Tendo na het passeren van de acte met helemaal links mr.E.Akkerman van het Notariaat Zuidlaren

Het bestuur van Tendo na het passeren van de acte met helemaal links mr.E.Akkerman van het Notariaat Zuidlaren

Geef een reactie