Visie & doel

De visie en doelstelling van Stichting Tendo, zoals deze zijn weergegeven in de statuten zijn als volgt:

Visie, gebaseerd op de universele verklaring van de rechten van de mens:

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn en haar gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten.
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand
Een ieder heeft recht op onderwijs
Een ieder heeft recht op arbeid.

Beknopte doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van mensen in het lepradorp Msambweni, nabij Mombasa en de sloppenwijk Bangladesh in Mombasa, Kenia.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het aangaan van een samenwerkingsverband met de Keniaanse stichting “Action Ministry”
  • Het mede initiëren en/of steunen van projecten in genoemd gebied
  • Het werven van fondsen voor bovengenoemde projecten

Een minder officiële, meer persoonlijke omschrijving hiervan is als volgt:

Visie

Onze visie dat ieder mens recht heeft op basisvoorzieningen, zoals een huis, voedsel, hygiene en medische zorg. Hiernaast gelden natuurlijk nog zaken als naastenliefde, mentale gezondheid en politieke en religieuze vrijheid en een stabiele thuisbasis. Deze zaken zijn in onze wereld helaas erg ongelijk verdeeld. Wij geloven dan ook dat wij als mensen de morele plicht hebben om te zorgen voor een eerlijkere verdeling hiervan. Natuurlijk zijn we als individu niet in staat om de wereld dusdanig ingrijpend te veranderen dat er overal gelijkheid heerst, maar wanneer iedereen op zijn manier zijn bijdrage hieraan levert zijn we op de goede weg.

Wij geloven dat het niet goed is om ergens geld heen te sturen en vervolgens onze handen er weer van weg te trekken. Simpel geld sturen biedt geen oplossing voor de lange termijn. Wij denken dat het beter is om financiële steun te gebruiken als middel om de mogelijkheid te creëren voor mensen om zelf aan een meer humaan bestaan te bouwen. Dit weerspiegeld zich in de manier waarop de projecten van Action Ministry worden vormgegeven. Door bijvoorbeeld de mogelijkeid te creëren voor mensen om geld te verdienen krijgen deze mensen een kans om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Wij geloven dat dit een positief effect heeft wat doorwerkt op alle levensgebieden van deze mensen. Mensen zijn aan het werk, kunnen voorzien in hun eigen (en hun familie’s) basisbehoeften, ontwikkelen zich en kunnen zo een nieuwe zingeving ervaren aan hun leven. Wij hopen dat dit ook op een positieve manier bijdraagt aan verdere keuzes die deze mensen zullen maken in de toekomst.

Verder vinden wij de jeugd erg belangrijk in de ontwikkeling van een beter bestaan. Wanneer kinderen de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen op geestelijk, sociaal en intellectueel gebied betekent dit een vooruitgang van de hele samenleving. Door de persoonijke betrokkenheid van de leden van Tendo met het werk van Action Ministry is het werk wat verricht wordt en de manier waarop het geld besteed wordt overzichtelijk te houden. Op deze manier kunnen we waarborgen dat het geld goed besteed wordt en blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen en benodigdheden. Ook voor de mensen die onze acties steunen en/of donateur willen worden kunnen we op deze manier een persoonlijke betrokkenheid garanderen. Iedereen kan op de hoogte worden gehouden over hoe het geld besteed wordt en hoe de projecten zich ontwikkelen.

Wij hopen op deze manier een kleine, maar zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan een gelijkere verdeling van de welvaart.

Doelstelling

Het doel van Tendo is in eerste instantie om Action Ministry steun te bieden op financieel gebied en om mee te denken over projecten en de ontwikkeling hiervan. Door de directe banden met Action Ministry en de kleinschaligheid van het werk kunnen wij goed het overzicht houden van de ontwikkelingen van de projecten en de besteding van het geld. Op deze manier kunnen we zorgdragen voor een goed en zinvol verloop van de projecten.

Het inzamelen van geld doen wij door middel van kleine acties waarbij wij een beroep doen op andere mensen voor hun financiële steun. Deze vinden een aantal keer per jaar plaats. Hiernaast werven wij donateurs die een eenmalige of een terugkerende donatie willen doen. Dit geld kan besteed worden aan langlopende projecten die een maandelijkse financiering vereisen of aan een eenmalig project. Donateurs zullen hiervan zorgvuldig op de hoogte worden gehouden.