Blessed Camp

Het dorp Msambweni ligt 60 km ten zuiden van Mombasa in het oosten van Kenia. Hier dichtbij, verscholen in de bossen richting de zee is de Lepra kolonie Blessed Camp te vinden. Ooit werd hier een kleine ziekenhuispost gevestigd om de mensen met lepra te helpen.Veel leprapatiënten uit de omgeving kwamen daarom op deze plek samen en bouwden hier hun eigen “huisjes” van materialen uit de natuur zoals, takken, blad en gedroogde mest etc. Door de sociale uitsluiting en de handicaps die het gevolg waren van lepra hadden deze mensen vaak geen andere plek om heen te gaan. Zij ontstond er een gemeenschap van leprapatiënten en hun familie. Inmiddels wonen er drie generaties waarvan m.n. de ouderen het slachtoffer zijn van lepra. Sinds lepra goed te behandelen is breidt de ziekte zich niet meer uit, maar moet men wel leven met de verminkingen aan voeten, handen en andere lichaamsdelen. Omdat het onmogelijk was en is voor deze mensen om te werken bleven zij op dezelfde plek wonen waar ze nu nog steeds verblijven. De omstandigheden zijn door de activiteiten van Action Ministry, Tendo en andere organisaties in de loop der jaren wel enigszins verbeterd maar sommigen gaan nog steeds regelmatig naar Mombasa, 60 kilometer verderop, om te bedelen. Door de sociale uitsluiting, het niet kunnen werken en naar school gaan van de kinderen zorgt ervoor dat het dorp en zijn bewoners nog altijd tot de armoede zijn veroordeeld.

Gevangen in de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting wonen zij nu nog steeds onder slechte omstandigheden in het lepradorp. Vanuit de overheid is er weinig of geen hulp voor deze vergeten groep. De huisjes waarin zijn wonen verkeren vaak in zeer slechte staat en er is een groot gebrek aan medische hulp voor de gehandicapte mensen van deze gemeenschap. Gelukkig is inmiddels vlakbij het dorp een openbare school waar de kinderen uit het dorp wel heen kunnen dankzij het systeem in Kenia van gratis basisonderwijs.

Dit onderwijs is gratis maar de klassen zijn echter overvol en de kwaliteit van het onderwijs laat sterk te wensen over. Scholing is mooi maar het geeft nog geen reële kans op een betere toekomst. Action Ministry zet zich in voor de bewoners van dit dorp en probeert iets te doen aan de onrechtvaardige situatie waarin zij verkeren. De vrijwilligers van Action Ministry doen dit door o.a. te helpen bij het bouwen van betere woonruimte, het bieden van medische zorg en het verzamelen van geld om de kinderen naar betere scholen te laten gaan. Verder biedt Action Ministry, waar mogelijk, hulp door het geven van eten, drinken, kleding, schoeisel etc. etc.

[metaslider id=33]

Er zou hier nog veel meer kunnen gebeuren wanneer er meer geld beschikbaar was. Nog steeds leven veel mensen in een zeer slechte woonomgeving terwijl ze zwaar gehandicapt zijn. Veel mensen zouden een kwalitatief beter leven leiden wanneer er voldoende medische hulp geboden zou worden bijvoorbeeld in de vorm van protheses. Verschillende leprapatiënten zijn niet of weinig mobiel omdat simpelweg passend schoeisel voor hun misvormde voeten ontbreekt. Nu redden zij zich bijvoorbeeld door zelfgemaakt schoeisel van autobanden.

Voor de jongeren zal beter onderwijs het sleutelwoord moeten zijn. Beter en langer onderwijs om de vicieuze cirkel te doorbreken. Voor nog lang niet alle bewoners is dit haalbaar. Tendo ondersteund momenteel 2 studenten uit Blessed Camp.

Simpelweg geld geven is geen oplossing

 

Action Ministry probeert m.n. de niet patiënten in het dorp te stimuleren en te activeren om hun kwaliteiten en vaardigheden te benutten. Simpelweg geld geven is hier geen oplossing, het leidt tot achterover leunen en draagt niet bij tot het doorbreken van het isolement. Indien mogelijk past Action Ministry op kleine schaal microfinanciering toe voor de bewoners van Blessed Camp waarbij mensen een kleine lening krijgen om een bedrijfje op te starten. Verder doet men zijn uiterste best om te bemiddelen tussen werkgevers in de regio en kandidaten vanuit Blessed Camp. Voor de ongeletterde dertigers en veertigers is dit echter een moeilijk traject. De hoop is daarom voornamelijk gevestigd op de jongeren en onderwijs.

 

Wat doet Stichting Tendo?

 

Stichting Tendo geeft vanuit Nederland Action Ministry kleinschalige financiële steun en denkt mee over activiteiten en projecten. Stichting Tendo zal op basis van projectplannen van Action Ministry besluiten of een project steun krijgt. Wanneer na goedkeuring en afspraken er geld word overgemaakt verwachten wij veelal inzage in de besteding van deze gelden. Action Ministry doet dit middels een financiële verantwoording maar ook met bijvoorbeeld foto’s. Zowel Tendo als Action Ministry zijn vrijwilligersorganisaties. Beide hebben nauwelijks overhead en hierdoor kan elke gedoneerde euro effectief worden besteed.