Wie zijn wij?

In 2002 raakte Peter Ochiel, in Mombasa, Kenia, in gesprek met een op straat bedelende ex-lepra patiënt, die door de gevolgen van deze ziekte niet meer zelfstandig kon zorgen voor zijn eigen levensonderhoud. Gegrepen door het verhaal van deze man besloot hij om eens te gaan kijken in het lepradorp Msambweni om met eigen ogen te zien hoe een groep ex-lepra patiënten daar leeft. Toen hij de leefomstandigheden van deze mensen had gezien besloot hij Action Ministry op te richten om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun mensonwaardig bestaan.
Peter is Keniaan en woonachtig met zijn gezin in een sobere wijk in Mombasa. Peter was is ‘social worker’ en heeft een tijdlang gewerkt in het Onesimus Boys Center, een rehabilitatiecentrum voor straatjongens, in Mombasa. Tegenwoordig werkt Peter zelfstandig. Hij kan in zijn onderhoud voorzien door donaties van een “goede doelen” stichting uit Nederland én een bijdrage van Stichting Tendo van € 60 per maand.  en werkt veel als vrijwilliger voor Action Ministry. Hij is o.a. aanspreekpunt voor de projecten van Tendo in Mombasa Het is van grote invloed geweest op het dorp dat Peter zich geen zorgen meer hoeft te maken over zijn eigen inkomen. Hij kan zich nu volledig richten op zijn werk voor Action Ministry.

Action Ministry

De organisatie Action Ministry is in 2002 opgericht door Peter Ochiel, in Mombasa, Kenia. Inmiddels bestaat Action Ministry uit zo’n 35 leden, allemaal vrijwilligers en woonachtig in de buurt van Mombasa. Het is een samenwerkingsverband tussen leden van verschillende Christelijke kerken in Mombasa. Deze mensen zijn allemaal zeer betrokken bij de minderbedeelden uit hun samenleving. Zij zetten zich enthousiast in om te helpen waar zij dat kunnen. De organisatie is tot  het moment dat Stichting Tendo betrokken is geraakt   nu toe geheel afhankelijk geweest van de financiële steun van haar eigen leden. Ieder lid droeg  draagt bij wat hij of zij kan kon missen van eigen karig inkomen (!) Ook nu nog Ze besteden ze veel van hun vrije tijd aan het werken voor de organisatie. Hun werk richt zich momenteel voornamelijk op 2 plekken; het lepradorp Msambweni, zo’n 60 kilometer ten zuiden van Mombasa en “Bangladesh”, de grootste sloppenwijk van Mombasa.

Stichting Tendo

De oprichting van Stichting Tendo is gebaseerd op vrijwilligerswerk dat Albertjan Haan voormalig voorzitter van Tendo) heeft gedaan in het Onesimus Boys Center in Mombasa. Daar ontmoette hij Peter Ochiel en zodoende kwam hij in contact met het werk van Peter en Action Ministry. Ook bezoek uit Nederland aan Albertjan kwam in aanraking met het werk van Action Ministry. Terug in Nederland, geïnteresseerd in én geïnspireerd door dat werk is besloten Tendo op te richten en Action Ministry waar mogelijk te steunen. Tendo is van mening dat het werk dat Action Ministry doet erg belangrijk is en dat hierdoor een zinvolle bijdrage wordt geleverd aan een eerlijker verdeling van zaken waar ieder mens recht op heeft. Vanuit Nederland richt Tendo zich voornamelijk op het bieden van financiële steun, waardoor Action Ministry in staat wordt gesteld hun werkzaamheden voort te kunnen zetten en hopelijk uit te kunnen breiden. De leden van Stichting Tendo doen het werk op vrijwillige basis en ontvangen geen salaris. Soms wordt een vergoeding gegeven voor bepaalde onkosten die gemaakt zijn.

Het bestuur van Tendo na het passeren van de acte met helemaal links mr.E.Akkerman van het Notariaat Zuidlaren

Het bestuur van Tendo na het passeren van de acte met helemaal links mr.E.Akkerman van het Notariaat Zuidlaren

Samenwerking

Action Ministry blijft een op zichzelf opererende organisatie die verantwoordelijk is en blijft voor haar eigen acties en voortbestaan. Stichting Tendo wil hierbij waar mogelijk financiële steun bieden én waar mogelijk meedenken in de ontwikkeling van plannen en projecten van Action Ministry.