Farm Project

Project status: loopt nog

Met de slogan ‘vooruit met de geit’ heeft Tendo tijdens de kerstloterij van 2011 een mooi bedrag bij elkaar kunnen halcorn2rentedfarmen van €1250,-. Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van geiten voor het lepradorp. Toen we het plan echter ten uitvoer wilden brengen bleek dat de geiten die geschikt waren voor de melkproductie niet goed zouden kunnen gedijen in het klimaat rondom Mombasa. En de lokale geiten waren niet geschikt voor melkproductie. Op dat moment is besloten om dit geld te investeren in het farm project.
In dit project wordt nabij het dorp een stuk landbouwgrond bewerkt waarop o.a. groenten maar ook mais worden verbouwd. Deze groenten zijn bedoeld voor eigen consumptie, wat een verbetering van de voedselkwaliteit betekend. Een aantal dorpsbewoners werkt op dit land. Er was al een waterput geslagen en dat is van groot belang is voor het besproeien van de gewassen. Het gezondere, zelf verbouwde voedsel dat de mensen nu kunnen krijgen heeft een positieve ontwikkeling op de hun gezondheid. Ook wordt nog een stuk grond buiten het dorp gehuurd waarop ingehuurde krachten werk verrichten. Ook deze opbrengst komt ten goede aan de voedselbehoefte van het dorp.

In 2013 zijn de eerste oogsten binnengehaald!. Een grote wens is nog een maismolen. Er is in de buurt onderzoek gedaan en er blijkt geen maismolen in de buurt aanwezig te zijn. Hierdoor moet men ver reizen om de mais te laten malen. Met een maismolen kan men het eigen mais malen, maar ook inkomsten genereren door mais voor anderen uit de buurt te malen. Van maismeel wordt Ugali gemaakt en dat is hét volksvoedsel in Kenia.