Shamba update

 

In december vorig jaar hebben we jullie verteld over de geplande tomatenteelt. Tomaten zijn lastig te telen op een locatie als Blessed Camp maar de opbrengstmogelijkheden waren veelbelovend. Het was een ultieme poging om de wens van financiële onafhankelijkheid van de Shamba in een stroomversnelling te laten geraken. De Shamba zorgt voor gezond voedsel voor de dorpelingen maar kan daarnaast kostendekkend zijn door de verkoop van ongeveer de halve productie. Helaas gaat het niet altijd zoals gehoopt. Aanvankelijk ging het heel goed in onze opzet. De planten groeiden mooi en gestaag. De insecten en slakken konden goed in toom worden gehouden en wij maakten ons op voor een mooie oogst. Toen kwam de regen en na de regen kwam er nog meer regen. Wekenlang werd er dagelijks 40 tot 50 millimeter gemeten. Grote delen van Kenia maar ook onze Shamba werd een modderpoel en aan de wateroverlast was geen houden meer aan. Inmiddels zijn we de domper te boven en is er een nieuw oogstplan opgesteld. De opbrengsten zijn weer in een stijgende lijn na de waterige zomer maar op dit moment moet er elke maand toch nog ongeveer € 300,–worden bijgelegd door Tendo.